KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

PŘIHLÁŠKA PŘÍSPĚVKU do sborníku konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

Přihlášku zašlete nejpozději do 31. 1. 2021.

Mám zájem zaslat do sborníku konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021 příspěvek k tématu:
Zkoušení materiálů a konstrukcí vozovek

 • Poznatky z laboratorních a polních testování materiálů a kompozitů asfaltových vozovek
 • Nové zkušební metody pro silniční materiály
 • Testování, ověřování a navrhování konstrukcí asfaltových vozovek
 • Inovace v oblasti asfaltových pojiv a asfaltových směsí
 • Informace z oblasti norem a technických předpisů
Výstavba, údržba a opravy asfaltových vozovek
 • Poznatky z realizace staveb asfaltových vozovek
 • Technologie provádění, včetně nových trendů jako je digitální navádění strojů, používání dronů při přípravě, realizaci a kontrole kvality, umělá inteligence a rozšířená realita
 • Technologie a trendy v oblasti údržby a oprav vozovek
 • Hospodaření s vozovkou
Udržitelnost a oběhové hospodářství
 • Technologie recyklace asfaltových vozovek
 • Využívání recyklovaných a druhotných materiálů u asfaltových vozovek
 • Bezpečnost provozu a asfaltové vozovky
 • Aspekty hygieny a ochrany zdraví (pracovní hygiena, problematika hluku, emise)
 • Hodnocení životního cyklu asfaltových vozovek
 • Uhlíková stopa a opatření pro její snižování při realizaci a správě vozovek
 • Řešení pro vozovky s dlouho životností

Název příspěvku:

Anotace (abstrakt – rozsah min. 8 a max. 15 řádků) článku včetně jeho názvu a jména autora:

Rozsah příspěvku: stran (max. do 8 tiskových stran, formát A4)

S příspěvkem dodám jeho abstrakt v anglickém jazyce: ANO NE
(Rozsah min. 8 a max. 15 řádků).
S příspěvkem dodám jeho abstrakt v českém/slovenském jazyce: ANO NE
(Rozsah min. 8 a max. 15 řádků).

MÁM   NEMÁM  zájem o vystoupení v rámci konference.
MÁM   NEMÁM  zájem o prezentaci příspěvku v posterové sekci.

  Potvrzuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů.

  Uděluji souhlas k tomu, aby můj níže uvedený soukromý email byl zpracováván Správcem za účelem nabídky vzdělávacích akcí či konferencí pořádaných Správcem. Beru na vědomí, že tento souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu správce, k rukám jednatele. Neudělení tohoto souhlasu není podmínkou účasti na vzdělávací akci či konferenci pořádané Správcem.

Jméno, příjmení:
Firma:
Adresa:
Mobil:
E-mail: