KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015

Ing. Petr Svoboda, jednatel, Sdružení pro výstavbu silnic Praha a předseda přípravného výboru konference

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY s mezinárodní účastí se uskutečnila ve dnech 24. a 25. 11. 2015 po patnáctiměsíční přípravě ve společenském sále a v souvisejících prostorách Kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích. Akci pravidelně v dvouletém cyklu pořádá Sdružení pro výstavbu silnic Praha ve spolupráci s Českou silniční společností, sekcí Asfaltové vozovky. Organizačně konferenci zajišťuje PRAGOPROJEKT, a.s., oddělení publikačních a školicích činností.

Jsme rádi, že můžeme konstatovat zvýšený zájem investorských organizací, zástupců ŘSD ČR a krajských správ, z nichž se prezentovalo více než 40 účastníků. Přítomno bylo více než 10 projektantů, cca 60 výrobců materiálů a přísad, téměř 100 odborníků z laboratoří a akademické sféry, převážnou část (asi 280) pak tvořili zástupci stavebních firem.

Ze zahraničí se konference zúčastnilo 50 odborníků, převážně ze Slovenské republiky, dále z Polska, Rakouska, Německa, Litvy, Francie a ze Spojených států amerických.

Zahájení konference a úvodní odborné části programu se zúčastnili:

V úvodním bloku byla představena publikace Pokládka hutněných asfaltových směsí, kterou zpracoval doc. Ing. Václav Hanzík, CSc., s kolektivem autorů. Revize původní publikace z roku 1986 byla realizována k 20. výročí konání první konference ASFALTOVÉ VOZOVKY. Součástí knihy je software pro efektivní návrh hutnicí techniky. Software byl po celé trvání konference představován autory v kruhovém sále.

Po přestávce, během níž zástupci pořadatelů otevřeli doprovodnou výstavu, kde se různými formami prezentovalo celkem 41 firem, byl zahájen vlastní odborný program konference.

Firmy se prezentovaly v maximální výši. Bylo obsazeno 10 velkých a 8 malých stánků, modrý salonek, prezentace byla umístěna na 17 panelech, firmy si rovněž objednaly 17 log na ochoze v sále, prezentace probíhala rovněž na ploše před kulturním domem, účastníkům byly předány prospekty s materiály konference.

Sborník konference byl publikován na flash disku s doprovodnou tiskovou brožurou.

Prezentace všech přednášejících, fotogalerie a videozáznamy i vystoupení hostů v úvodní slavnostní části konference jsou k dispozici na těchto stránkách.

Z KONFERENCE

PREZENTACE A VIDEA

ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ A VYSTOUPENÍ HOSTŮ

Téma 1: Nové technologické trendy u asfaltových vozovek

Téma 2: Zkoušení vozovek a materiálů

Téma 3: Druhá generace evropských norem – dopady, důsledky a zkušenosti

Téma 4: Řešení a opatření pro trvanlivé a efektivní asfaltové vozovky (3E: ekonomicky, energeticky, environmentálně)

Shrnutí poznatků z konference AV´15