KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2009

Ing. Bohuslav Hála

Přípravný výbor konference na svém 9. zasedání dne 12. prosince 2009 uzavřel a zhodnotil průběh konference s tím, že:

Závěrem bych chtěl v zastoupení přípravného výboru poděkovat všem účastníkům konference za účast a stále se lepšící zájem o celý průběh konference, prezentujícím se firmám za účast na doprovodném programu konference a přednášejícím a ostatním aktivním účastníkům za přispění k vysoké odborné úrovni konference.

GENERÁLNÍ ZPRÁVY AV'09

Ke stažení: