KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

PŘIHLÁŠKA PŘÍSPĚVKU do sborníku konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

Přihlášku zašlete nejpozději do 24. 2. 2019.

Mám zájem zaslat do sborníku konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019 příspěvek k tématu:
Opětovné použití asfaltových směsí a recyklace
Zkoušení a výkonové hodnocení materiálů a konstrukcí vozovek
Technické normy a předpisy v oblasti asfaltových vozovek
Moderní a chytré asfaltové vozovky

Název příspěvku:

Anotace (abstrakt – rozsah min. 8 a max. 15 řádků) článku včetně jeho názvu a jména autora:

Rozsah příspěvku: stran (max. do 8 tiskových stran, formát A4)

S příspěvkem dodám jeho abstrakt v anglickém jazyce: ANO NE
(Rozsah min. 8 a max. 15 řádků).
S příspěvkem dodám jeho abstrakt v českém/slovenském jazyce: ANO NE
(Rozsah min. 8 a max. 15 řádků).

MÁM   NEMÁM  zájem o vystoupení v rámci konference.
MÁM   NEMÁM  zájem o prezentaci příspěvku v posterové sekci.

  Potvrzuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů.

  Uděluji souhlas k tomu, aby můj níže uvedený soukromý email byl zpracováván Správcem za účelem nabídky vzdělávacích akcí či konferencí pořádaných Správcem. Beru na vědomí, že tento souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu správce, k rukám jednatele. Neudělení tohoto souhlasu není podmínkou účasti na vzdělávací akci či konferenci pořádané Správcem.

Jméno, příjmení:
Firma:
Adresa:
Mobil:
E-mail: