KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

DOTAZNÍK

1. Jak jste byl(a) spokojen(a) s organizací konference (hodnocení 1 - velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a)):
1 2 3 4 5
Prostory a služby KD Metropol
Materiály (program do kapsy)
Sborník (brožura a flash disk)
Organizační zajištění
Zajištění výstavy
Stravování
Moderátorka úvodního bloku konference
Webové stránky konference
Preferujete stávající formu bez organizovaného společenského večera? ano ne
2. Jak pro Vás bylo přínosné zařazení témat (hodnocení 1 - velmi přínosné až 5 – naprosto zbytečné):
1 2 3 4 5
Moderní trendy v materiálech a konstrukcích, navrhování vozovek
(Ing. Miloš Rosenbaum – gestor)
Zkoušení a výkonové hodnocení materiálů a konstrukcí vozovek
(Ing. Václav Neuvirt, CSc. – gestor)
Evropské normy a technické předpisy v oblasti asfaltových vozovek
(doc. Dr. Ing. Michal Varaus – gestor)
Udržitelné, bezpečné a chytré asfaltové vozovky
(Ing. Václav Valentin – gestor)
3. Která z přednášek Vás nejvíc zaujala (je možné zaškrtnout více odpovědí):
Úvod
Vyhodnocení prohlášení z AV 2015, zadávání staveb směřující ke kvalitě, …
(Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic)
Systém hospodaření s vozovkou, nové technologie, …
(Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ředitel ÚKKS, Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Činnost EAPA „Ideální projekt“, …
(Egbert Beuving, tajemník European Asphalt Pavement Association)
Téma 1 – Moderní trendy v materiálech a konstrukcích, navrhování vozovek
Ing. Petr Bureš – generální zpravodaj
Ing. Petr Mondschein, Ph.D. – generální zpravodaj
Nové trendy v navrhování asfaltových vozovek a některé možnosti úprav české návrhové metody
(Ing. Jiří Fiedler, EUROVIA Services, s.r.o.)
Koncepce „věčných“ asfaltových vozovek − další úroveň v teorii vývoje netuhých vozovek
(Aleksander Zborowski, Karolina Pełczyńska, TPA Sp. z o.o.)
Vliv kvality podkladních vrstev na kvalitu asfaltových vrstev, aktuální problémy
(Ing. Jan Zajíček)
Vozovky pro velká dopravní zatížení ze tří vrstev SMA – od ideje k realizaci
(Marcin Hering, TPA Sp. z o.o., Paweł Czajkowski, LOTOS Asfalt Sp. z o.o.)
Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev
(Ing. Pavel Šperka,VUT v Brně, Fakulta stavební, Výzkumné centrum AdMaS)
Asfaltové směsi s pěnoasfaltem
(Jean Paul Dupuy, COLAS CZ, a.s.)
Separace ložných ploch při manipulaci s asfaltovou směsí
(Ing. Vlastimil Nevrkla, ENVIRON, s.r.o.)
Téma 2 – Zkoušení a výkonové hodnocení materiálů a konstrukcí vozovek
Ing. Petr Hýzl, Ph.D. – generální zpravodaj
Ing. Jan David – generální zpravodaj
Vysokoteplotní vlastnosti asfaltu a asfaltových směsí
(Krzysztof Błażejowski, ORLEN Asfalt Sp. z o.o.)
Hodnocení působení rozmrazovacích roztoků na standardní asfaltové směsi a na směsi modifikované nanojíly
(Erol Iskender, Karadeniz Technical University, Technology Faculty, Department of Civil Engineering)
Snížení hlučnosti asfaltových vozovek modifikací pryžovým granulátem
(Erol Iskender, Karadeniz Technical University, Technology Faculty, Department of Civil Engineering)
Nízkoteplotní asfaltové směsi − funkční zkoušky
(Ing. Vladimír Řikovský, CSc., VUIS-CESTY, spol. s r.o.)
Technologie pro zlepšení skladovací stability asfaltů modifikovaných polymery
(Bruno Marcant, ValoChem)
Systém hospodaření s vozovkou v Rakousku
(Alfred Weninger-Vycudil, PMS-Consult, Wien)
Téma 3 – Evropské normy a technické předpisy v oblasti asfaltových vozovek
doc. Dr. Ing. Michal Varaus – generální zpravodaj
Evropská norma a technická specifikace pro studené obalované směsi
(Thomas Bielz, Österreichische Vialit GmbH)
Téma 4 – Udržitelné, bezpečné a chytré asfaltové vozovky
Ing. Jan Valentin, Ph.D. – generální zpravodaj
Výpočet, hodnocení a možnosti snižování uhlíkové stopy vozovek
(Dipl. Ing. Zsolt Boros, TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.)
Zlepšená environmentální stopa a trvanlivost vozovek při použití vápenného hydrátu v asfaltových směsích vyráběných za horka
(Ing. Jaroslav Pavlík, Ph.D., Lhoist Central Europe)
Využití infračervené termografie při pokládce asfaltových vrstev vozovky
(Ing. Michal Janků, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Výsledky dlouhodobého hodnocení hlučnosti povrchů vozovek metodou CPX v ČR
(Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Životnost obrusných vrstev z hlediska protismykových vlastností
(Leoš Nekula, Měření PVV)
Použití rejuvenátoru pro regeneraci asfaltového pojiva v R-materiálu
(Mouhamad Mouazen, TOTAL M&S, LUB&SPE/BTM)
Závěr
Ing. Petr Mondschein, Ph.D. – shrnutí poznatků z konference

Náměty / připomínky: