KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017

INFORMACE O AV'17

Dvanáctá konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017 se uskuteční ve dnech 28. – 29. listopadu 2017 (úterý, středa) v Kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích.

Akci připravuje Sdružení pro výstavbu silnic a Česká silniční společnost, sekce Asfaltové vozovky. Organizaci zajišťuje PRAGOPROJEKT, a.s., středisko SVS, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9

REZERVUJTE SI ČAS PRO TUTO MEZINÁRODNÍ AKCI

Aktuálně: Závazná přihláška na konferenci

Ke stažení: